top of page
Inleefreizen-05.jpg

Eén van de activiteiten van de vzw is het organiseren van “ervaringsreizen”.

De vzw organiseert deze ervaringsreizen voor groepjes van 10 mensen om zo sympathisanten Dogbo en Benin beter te leren kennen. Met de eventuele opbrengsten van de reizen financieren we de projecten van de vzw. 

De reizigers maken kennis met het leven van de mensen in het land, bezoeken de projecten en zo verbreden we het draagvlak voor internationale samenwerking.

Ondertussen bouwden we reeds zoveel knowhow en ervaring op, dat de vzw soms ook fungeert als facilitator of medeorganisator voor mensen die los van de vzw Dogbo en Benin willen bezoeken.

We bieden ook steun aan Lambert Sossou, onze contactpersoon in Benin en chauffeur en gids voor de ervaringsreizen. Zo helpen we hem in de uitbouw van zijn bedrijfje.

Met bemiddeling van de vzw werd in 2016 de aankoop van een nieuw busje door een aantal sympathisanten voorgefinancierd via een renteloze lening.

Geïnteresseerd om ook eens aan zo'n ervaringsreis deel te nemen? Contacteer dan de vzw!

Fotogalerij ervaringsreizen

ERVARINGSREIZEN

bottom of page