top of page
Commune de Dogbo kaart.jpg
Knop-stedenband-rsl-dogbo.png
Commune de Dogbo muur.jpg
Contacteer ons

OVER ONS

DE VZW

D.O.G.B.O.-DOGBO vzw heeft als doelstellingen op alle maatschappelijke domeinen duurzame activiteiten in het kader van internationale samenwerking (mee) te organiseren, (mee) te ontwikkelen, (mee) te stimuleren die bijdragen tot de vooruitgang en ontwikkeling van de gemeente Dogbo en omgeving en haar bevolking in Benin, West-Afrika.

ONTSTAANSHISTORIEK

 

In 2010 ondertekende de stad Roeselare en de stad Dogbo in Benin een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een gemeentelijke internationale samenwerking via een stedenband. De volgende jaren werkte de stad samen met de stad Dogbo aan onder meer de optimalisatie van het proces van de geboorteregistraties, de verbetering van de infrastructuur en de werking van de lokale markt, de uitrusting van het jeugdcentrum en projecten rond water, sanitair en hygiëne. Hiertoe kon de stad Roeselare ook middelen van de Vlaamse, federale en provinciale overheid verwerven en aanwenden.

 

De samenwerking van de stad had en heeft niet tot doel werkzaam te zijn in de civiele maatschappij alhoewel de vragen en noden van de mensen naar allerlei hulp heel groot en schrijnend was en is.

 

De samenwerkingsovereenkomst stipuleerde ook als doelstelling een breder draagvlak en grotere participatie van de bevolking van zowel Roeselare als Dogbo te creëren. Na iedere missie ter plaatse werd en wordt door de stad Roeselare en Dogbo een protocol afgesloten om de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst te concretiseren in actiepunten. In deze jaarlijkse protocols was en is opgenomen dat de stad Roeselare zich engageert tot een mobilisatie op alle vlakken om partners te vinden in Roeselare (en omgeving) die projecten in Dogbo wensen te ondersteunen en uit te bouwen. Het is in deze context dat eerst de feitelijke vereniging “de Vrienden van Dogbo – Benin” werd opgericht die daarna werd omgevormd tot de private vzw D.O.G.B.O.-DOGBO met de doelstelling zoals hierboven beschreven.

Het letterwoord D.O.G.B.O. staat voor 'Duurzame Ontwikkeling en  Gemeenschaps-Bevorderende Ondersteuning'.

Bezoek de website van de stedenband:

bottom of page