top of page

Met de vzw ondersteunen we twee hoofdprojecten. Ook tijdens de coronapandemie lopen deze verder.

toyo.png
De Tuin van Toyo​

De tuin van Toyo is een opvang-en begeleidingscentrum voor mensen met een mentale of geestelijke beperking in het arrondissement Madjrè in Dogbo.

Het centrum werd opgericht door de Nederlandse vereniging De Vrienden van Toyo.

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de stad Roeselare en andere partners stelden we de infrastructuur op punt.

Samen met de andere partners tekenen we een werkkader uit voor de komende jaren. De focus ligt op capaciteitsversterking van het management en versterking van de zorgkwaliteit. De basis van dit alles is een meerjarenplanning met afgesproken doelstellingen voor de besteding van budgetten. Het centrum vangt inmiddels het maximum aantal mensen op (een 50-tal).

Mariette zorgt als parttime begeleidster mee voor de opvang en begeleiding in het centrum. We hebben ons geëngageerd om met onze vzw haar loonkost te financieren. Om haar loon te betalen organiseren we onze ‘tientjesactie’. Wie hieraan deelneemt, stort maandelijks een klein bedrag (met een minimum van 3,5 euro per maand). Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar. Daarvoor werken we samen met vzw Kontinenten.

 

Tuin-Toyo-01.jpg
Pejes-00.jpg
NGO Pejes​

Péjès is een opvang- en beroepsopleidingscentrum voor kwetsbare jonge meisjes in het arrondissement Ayomi in Dogbo.

Bedoeling is jonge meisjes die het slachtoffer waren van mensenhandel of die zich door een andere oorzaak in een kwetsbare positie bevinden, een opleiding in haartooi en snit te geven zodat ze de normale draad van het leven weer kunnen opnemen. Na hun vorming kunnen ze terug naar hun dorp en proberen daar hetgeen ze leerden in de praktijk te brengen in een atelier.

De uitbouw van de infrastructuur is volop bezig. De komende drie jaar staat op de planning het bouwen van een sanitair blok en bijkomende leslokalen, het aanleggen van een terrein voor land- en tuinbouw en van bovengrondse visvijvers. Met de visvijvers kan het centrum meer eigen inkomsten genereren om zo zijn werking te financieren.

Pejes.png

PROJECTEN

bottom of page